seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Wednesday, September 08, 2010

Ny artikel i Ordfront

Jag har efter år av möda (ja faktiskt) lyckats skriva om finanssystemets utveckling och förhållande till det som underbart psykoanalytiskt brukar kallas "realekonomin". Artikeln finns i nya numret av Ordfront magasin, och finns även att läsa i deras nya internettidning, Omline.

Kort och koncist avhandlas hur datorerna som subjekt förändrat börshandeln och banksystemet, hur de bidragit till dagens deflatoriska inflation och hur vi idag står med valet att antingen nationalisera (eller demokratisera på andra lägre nivåer) makten att definiera och skapa pengar eller inom kort se "the great recession" bli "the greater depression". Jag fick 20 000 tecken i utrymme, jag hade skrivkramp i ett halvår, sedan skrev jag det dubbla och ville skriva fem gånger så långt. Varför är det alltid så?

Labels: , , ,

4 Comments:

At 5:24 PM, Blogger Kraxpelax said...

Nu har den politiskt-mediala överklassen och den organiserade brottsligheten gjort gemensam sak mot Sverigedemokraterna. Demokratin är hotad. Då kan jag omöjligt tiga. Det är en medborgerlig PLIKT nu för alla oss som GILLAR OLIKA att slå till mot den falska vänsterns diktatursträvanden.

Samtidigt känner jag mig skyldig att sprida ljus över det verkliga HIV-läget i vårt land.

Vidare instiftar jag den ultimata religionen, den "metakatolska kristosatanismen".

Denna sida upp!

Peter Ingestad, Solna

 
At 6:17 PM, Blogger Lisette A said...

Intressant blogg!

 
At 1:04 PM, Blogger Djursonen said...

Klokt sagt, Lisette.

 
At 5:59 AM, Blogger Goran Stamenkovic said...

This is a topic that is close to my heart... Cheers! Where are your contact details though?

ps3 jailbreak 4.41

 

Post a Comment

<< Home