seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Saturday, February 27, 2010

C.S.S.S. nr 24, "Ljuset"


Ljuset är utplånandet av alla gränser. Du kan inte ha gränser i fullt ljus, inte i full exponering. Solreligionerna tar denna transcendens av alla gränser till sin yttersta manifesta form i världen och dyrkar den. I fullt ljus försvinner också tillslut jagets gränser mot världen. Man bleknar bort. Det är en av lyckans former att överskrida jaget, den yttersta gränsen. Kärlek och ljus är intimt förknippade med varandra, genom utplånandet av gränserna, mellan subjekt eller mellan subjekt och dess i yttervärlden konstruerade kategorier. En enhet i absolut ljus. Den yttersta gränsöverskridningen är förstås den stora sömnen. Det är denna sömn som kärlekens och lyckans små stunder av sömn efterliknar med sitt hallucinogena ljus.

Tyvärr vaknar man alltid från dessa.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home