seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Tuesday, March 28, 2006


Tråkigt nog döpte Pentagon snabbt tillbaka till "Kriget mot terrorn" en vecka senare. Annars beskrev de mycket öppet hur de nu såg ett krig framför sig som saknade gränser, både geografiskt och över tiden. Ungerfär precis som 1984.

Monday, March 27, 2006


En klassisk "deltagande observation" av livet på Café Edenborg. Jag deltar.

Tuesday, March 21, 2006


Reifikationen fortgår med nödvändighet allt snabbare. Sverige ligger i framkant i objektifieringen och exploateringen av de mänskliga värdena. Reklamarna är denna process självälskande hjältar.

Monday, March 20, 2006


Det outsägliga är reellt. Bilder föregår språket i anden. Konsten och filosofin är människans enda sätt att nå det outsägliga. Jag har ingen aning.

Sunday, March 19, 2006


Fabian Göransson brukar dokumentera personalens brister på Café Edenborg på sin blog "Cigarett". Nu får han tillbaka.

Friday, March 17, 2006


Jag försökte i två dagar dra en längre utläggning ur Immanuel Wallerstein. Allt jag fick var korta grymtningar om världens undergång. Det var trevligt.

Wednesday, March 15, 2006


På fem år har jag blivit bestulen på elva cyklar. Det är mycket billigare än att åka SL. Och så stödjer man tredjevärldens enda blomstrande industri på köpet - droghandeln! BÖRJA CYKLA!

Monday, March 13, 2006


Denna serie gick i Internationalen i två år. Det blev 52 strippar om den bittre "Kassören" som jag nu gör en samlingsvolym av - "Ett år i Kassan". Om du gillar hat, småaktigt tjafs, neurotisk stress och arbetarklass-offer-självömkan bör du maila mig med en beställning. 50 pix + porto. daniel@vertigo.se.


Vad tycker DU om ironi som livsstil?

Saturday, March 11, 2006


Machina Alco-economica


C.S.S.S arbetar med en seriesvit som tematiskt beskriver hur serierna kan användas som en brinnande murbräcka mot den av sockerberoende murknande borg som skyddar den fattigt uppblåsta kommersiella kulturen. Detta är den andra, "Kärleken". Den nedanstående "Kulturen" är den första. Fler följer.


Kulturen

Friday, March 10, 2006


Tala är silver, tiga är guld