seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Sunday, November 09, 2008

C.S.S.S. nr. 21: Äganderätten


Tydligen satt en liknande lapp uppsatt på Konsum någonstans i stan. Sa en vän. Till en vän.

När andra Stora berättelser har fallit till föga står några heliga kor kvar som elefanter i rummet. Eh. Ibland får jag intrycket att postmodernismen har trippat som en ballerina runt den verkliga maktens Berättelse. Inte för att man är förvånad. Gränsupplösningen och den radioaktiva kritiken av alla kategorier är en pose, lika nödvändig som ihålig. Kvar står ändå alltid såväl den ohotade maktens kor som elefanter, för att inte tala om de miljarder tomma noder som bygger upp vår symboliska verklighet.

Hey, missförstå mig rätt – jag är klart för en postmodern kritik av det givna i diskurserna. Jag menar bara att en sådan kritik aldrig kommer vara fullständig. Den når aldrig en utsida. Fanns det en utsida, sådan jag såg den i midsomras, skulle jag med en fasas urångest i rösten vråla efter insidans givna kategorier.

Kategorierna byggs upp av gränsdragningar, vi kan bara tänka i polariteter. Äganderätten är en av de mest grundläggande gränserna och i vår hegemoniska diskurs är den som sådan omöjlig att tänka bortom. Den utgör en utvidgad gräns för subjektet i världen, den fattige är på gränsen till att förintas som subjekt, den rike utsträcker sitt subjekt till en trygghet i världen. Jag har en tanke om att så länge den fattige ändå med denna gränsdragning har makten att ta sig någon plats alls kommer hon också fasa inför raserandet av denna hegemoniska kategori. Att rasera äganderättens gränsdragningar är att ta postmodernismen på allvar och för ett vansinnigt ögonblick hamna på utsidan, i det reala, där ingenting är differentierat – I HELVETET DÄR ALLTING ÄR MÖJLIGT!

Labels: , ,