seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Tuesday, December 15, 2009

Tid är pengar


Men vad är pengar?

Just nu är pengar mest algoritmer i superdatorer. Dessa algoritmer kontrollerar 70 % av världens finansiella transaktioner, alltså, inga mänskliga beslut är inblandade. De olika algoritmerna bestämmer när och hur mycket som ska köpas av vad på börserna. De ägs av olika finansiella institut, de största är investmentbankerna som överlevt senaste kreditkrisen/kriget. Dessa algoritmer är så nära AI vi kommit. De agerar på egen hand, lär sig andra aktörers logiker och anpassar sig till dessa, de har datakraft nog att med maskinsyn läsa av miljoner hemsidor, nyhetssidor och bloggar i jakt på mönster som avslöjar handlingar hos mänskliga aktörer på marknaden.

I och med räddningsprogrammen som gick igång för ett år sedan har dessa algoritmer tillgång till gratis pengar, de använder dessa oändliga krediter till att köpa strategiska varor för att ta reda på de andra algoritmernas "köp-punkter", där dessa sätter igång sina handlingar. De rör sig hela eoner när vi gäspar mellan två lästa rader. De lever hela liv under tiden vi tar en kopp kaffe. Tid är pengar. Mikrosekund för mikrosekund slåss dessa algoritmer om att tvinga varandra att ta nya positioner, avslöja sina programs hemliga köpmönster. Vi människor tolkar dessa rörelser på börsen. Vi kallar det "marknaden". Vi hoppas alltid att marknaden ska vara glad idag. Som barn hoppas på sin far. Som gudfruktiga fruktar Gud.

Dessa algoritmer är världens pengar.

Människor har inte mycket direkt med saken att göra längre.

Labels: , ,