seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Wednesday, September 05, 2007

C.S.S.S nr 12: "Historien"



En idébild vi på C.S.S.S alltid har framför oss är vår samtids beskrivning i framtidens historieböcker.

I böckerna jag läste på åttiotalet reste amerikanska soldater USA:s flagga på Iwo Jima och i alla kapitel efter denna bild var världshistorien historien om USA. En historia som jag samtidigt fick veta nått sitt slut med den amerikanska segern 1991.

Mina barnbarn kommer också se denna bild, med precis samma fyra amerikanska soldater som höjer den amerikanska hegemonins flagga mot framtiden. Men deras tolkning av historien kommer vara långt mer klarsynt än den jag hade när jag såg den. De kommer nämligen några kapitel senare kunna se bilder på grådammiga brandmän framför ruiner på Manhattan. De kommer se hur dessa, istället för att stolt resa den amerikanska flaggan, gräver fram en trasig sådan ur rasmassorna efter World Trade Center. De kommer läsa om hur USA föll efter sextio års hegemoni, långt kortare än den föregående brittiska dominansen som de ärvde. De kommer läsa om tiotalets miljökriser och tjugotalets finanskriser och de kommer uppleva fruktansvärda bevis på att historien inte tog slut, vare sig på Iwo Jima eller 1991. Historien fortsätter.

Labels: , , ,