seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Thursday, November 08, 2007

Prostitutionens vägar äro outgrundliga


Är inte detta pudelns kärna?

Handlar inte sexköp just om att kunna behålla ett reifierat förhållningssätt till sex, ett förhållningssätt som man redan har tagit till sig på alla andra sociala områden? Är det inte ett sätt att slippa stå naken? Sexet spelar mindre roll, det viktiga är att man får betala – också för detta.

Labels: , ,

Sunday, November 04, 2007

C.S.S.S. nr 14: "Verkligheten"


Panta rei. Redan den gamle Herakleitos visste att ingenting består. Men dagens undergrävande av alla kunskapskategorier, alla gränser! Inte ens subjektet har överlevt. Och om något ting eller begrepp undanhålls de nivellerande krafterna så kan man vara jävligt säker på att det tjänar de reifierande kommersiella krafternas intressen! Om modernismens angrepp på den gamla världen dödade Gud så skapade den raskt en ny projektionsyta för Den Store Andre som antas veta. Staten höll hand med Kapitalet, Hitler med Stalin. Men postmodernismens angrepp på det bestående har ännu inte rest några nya tempel – varför protesterar ingen: "Värna vår verklighet!"

Eller är det det ALLA EGENTLIGEN GÖR?

Labels: ,