seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Friday, October 10, 2008

C.S.S.S. nr 20: "Världsekonomin – Organ Without a Body"Dåren Deleuze vill beskriva de odifferentierade flödena i naturen som en kropp utan organ, Body without organs. Lavaströmmar, jordkärnans flytande stål, det plastiska i allmänhet, strålningen osv. Sedan har vi det motsatta, där ett organ saknar kropp. Zizek är besatt av rösten som ett sådant uttryck, något främmande organ mitt i kroppen men utan substans. Well. Världsekonomin har nog organ så det räcker. Miljoner, eller miljarder om vi räknar in de fysiska entiteter till rationella subjekt som tydligen också har med saken att göra. Men flödet, det världsekonomiska flödet, är som ett Organ Without a Body, ett immateriellt löfte om framtida energileveranser som varje ekonomiskt organ idag i panik försöker knyta till marken – till kroppen. Men det är omöjligt.

Jag skulle kunna skriva spaltmetrar om hur jag såg denna kris komma för fem år sedan, hur alla historiskt literata, ekonomiskt intresserade människor såg det hända. Jag skulle kunna skriva om hur alla skrattat åt mig under dessa år. Men, storsint som jag är skriver jag bara om detta som om jag skulle kunna skriva om detta. Istället ska jag bara säga att nu vet jag inte längre. Jag kunde se så här långt, men nu, när vi står där är världens ekonomiska strukturer så sköra att jag kan se tiotals helt motstridiga utvecklingar vara lika troliga. Jag är den förste att säga det: Jag vet inte längre vad jag ska tro. Jag länkar till Nouriel Roubini, en av de nationalekonomer som också hade integritet nog att påvisa finanssystemets diskrepanser långt i förväg och som därför blev utskrattad i tio år.Han gick ut i veckan och sa att det som hänt är värre än han förutsett – men att ännu ingen insett att det är detta som varit hans största felbedömning.

Labels: , ,