seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Friday, August 04, 2006


Nationalekonomin laborerar sina korthus på en grund av människoföreställningar som de sammanfattar i modellen Homo Oeconomicus. Denna människa är rationell, egoistisk, nyttomaximerande, amerikan osv. Så här föreställer jag mig henne.