seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Wednesday, September 08, 2010

Ny artikel i Ordfront

Jag har efter år av möda (ja faktiskt) lyckats skriva om finanssystemets utveckling och förhållande till det som underbart psykoanalytiskt brukar kallas "realekonomin". Artikeln finns i nya numret av Ordfront magasin, och finns även att läsa i deras nya internettidning, Omline.

Kort och koncist avhandlas hur datorerna som subjekt förändrat börshandeln och banksystemet, hur de bidragit till dagens deflatoriska inflation och hur vi idag står med valet att antingen nationalisera (eller demokratisera på andra lägre nivåer) makten att definiera och skapa pengar eller inom kort se "the great recession" bli "the greater depression". Jag fick 20 000 tecken i utrymme, jag hade skrivkramp i ett halvår, sedan skrev jag det dubbla och ville skriva fem gånger så långt. Varför är det alltid så?

Labels: , , ,