seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Friday, July 09, 2010

C.S.S.S. nr 25 – Stillheten


Som ättlingar till kristna fundamentalister bär vi med oss en tanke om att undergången kommer vara häftig, grym och plötslig, som en tsunami från havet. Men, det verkar troligare att vår undergång kommer långsamt och aldrig blir definitiv. En deflatorisk spiral, en evig åtstramningspolitik, en hopplös återgång i komplexitet. Ett stillande av den underbara storm som är mänsklighetens historia. Stillheten är undergångens signum.

Labels: , ,