seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Wednesday, June 25, 2008

Bråda dagar…

Jag har kommit in som doktorand på ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms Universitet. Därför måste jag avsluta många saker (två översättningar och kanske en liten bok om oljekrönet) innan 1:a september. Jag har svårt att också hinna med det viktigaste – att låta C.S.S.S. narrativa bildforskning av den trasiga totaliteten mala vidare mot stupet. Dvs, mindre tecknande. Jag måste istället be er läsa min artikel i nya Ordfront om oljekrisen. Ha inte tålamod. Det är det enda jag kan säga om både Seriemord och Krisklustret som är vår samtid. Snart tillbaka med C.S.S.S.
/Daniel Berg