seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Saturday, August 25, 2007

Sista sidan


Det var det hela.
Eftersom vi på C.S.S.S är ett forskningsinstitut lika mycket som seriemediets riddare och vasaller så redogör vi för våra källor. Historien om "Amerika" är fullt ut baserad på vetenskaplig fakta. Alla karaktärer är direkt hämtade från den så kallade "verkligheten" och uttalandena som de gör är så kallade "citat". Det är ju skrämmande. Verkligheten överträffar alltid fiktionen. ALLTID!
se vidare:
http://www.madison.com/archives/read.php?ref=/tct/2006/12/23/0612230276.php
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6533169.stm
och den tama dokumentären "Horizon: Moon for Sale"

Labels: , , ,