seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Wednesday, September 13, 2006


Vad ska vi med kunskap till när våra neuroser på sin höjd bringar oss upp till de kultiverade strutsarnas nivå, med huvudena djupt nerborrade i marken eller i bästa fall mellan benen?

Saturday, September 02, 2006


Det tog tre veckor att inte göra serien om depression. Det blev aldrig kul, vilket är kul. Att en polare gav upp inför depressionens allsmakt spelade kanske också in. Det är svårt att vara oseriös då. Jag dedikerar denna dumhet till Hanna, Sara och Jae-Hwon.
Och Freuds bok 'Vi vantrivs i kulturen'.
Och till alla roliga piller.