seriemord

I ett nära sammarbete med den underjordiska revolutionära organisationen Centrum för Socio-ekonomiska Serie Studier, C.S.S.S, verkar Seriemord för spridande och samlande av serier som tar till vara på detta unika mediums subversiva potential.

Friday, July 18, 2008

C.S.S.S. Slätstruken framtid…


Kanske världens mest minimalistiska serie. Inspirerad av Climate Code Red som släpptes i våras. På det stora hela ett angrepp på Fn:s klimatpanel. En temperaturhöjning på av IPCC rekommenderade 2°C kan leda till 3 eller 4 °C temperaturhöjning på grund av självförstärkande loopar. "Det finns redan nog med koldioxid i atmosfären för att utplånandet av istäckena på Grönland och västra Antarktis ska ta sin början och försäkra oss om en havsnivåhöjning med flera meter de kommande decennierna." s. 7 i rapporten.

C.S.S.S. går i bräschen för den nya minimalistiska seriestilen, för miljöns skull.

Labels: , ,

Monday, July 07, 2008

Frågorna fortsätter


Det malde vidare efter att jag tecknat det förra inlägget om utbrända telemarketmän. Jag ställde mig frågan om vad som händer om man fortsätter ställa sig frågor. Svaret var naturligtvis ännu en undran. Som vetenskapen. Den avgörande skillnaden mot religionen. En fortsatt undran. Vidrigt.